ΕΛΨΕ2017 - 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας

Συμμετοχή της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης- Αποκατάστασης στο ΕΛΨΕ2017_16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας.Θεματικές Συνεδρίες: Εισηγήσεις με τίτλο

α) Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια των ελευθέρων επαγγελματιών που συναναστρέφονται με λήπτες υπηρεσιών της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., Χριστίνα Σβάρνα, Μαρία Γαζέπη, Κωνσταντία Πουλιάρη, Μαρία Καραούζα, Μαρούλα Κανδύλη

β) Λέρος - Λάρισα: 27 χρόνια μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος αποασυλοποίησης και ψυχοκοινωνικής επανένταξης χρονίων ψυχικά ασθενών, Κανδύλη Μαρούλα- Μπάρδα Έλενα
Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου:

http://www.elpse2017.gr/programma/domi-programmatos