9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

To 9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της

Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο EliteCityResort από τις 19 έως τις 22 Μαΐου 2016.