Ημερίδα: Η συμβολή του ΨΝΑ και των Ψυχιατρικών Κλινικών Γενικών Νοσοκομείων στη Δημόσια Ψυχική Υγεία

14-15 Ιουνίου 2017 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

Περισσότερες Πληροφορίες