Διεθνές Συνέδριο BFAL 2017

To Διεθνές Συνέδριο BFAL 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα

στις 23-25 ​​Σεπτεμβρίου 2017 προσκαλεί τα μέλη να συμμετάσχουν στο συνέδριο είτε με την υποβολή του ερευνητικού τους εγγράφου είτε ως συμμετέχοντες.

http://bfal2017.iis-international.org/