Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας

Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας με θέμα “Mental Health: Global Challenges of XXI Century”

στις 26-27 Οκτωβρίου 2017 στην Ουκρανία.

http://enne.gr/11853