Στίγμα και Ανισότητα

Τα τελευταία χρόνια, τα ευρωπαϊκά κράτη ορθώνουν τείχη προστασίας των κυρίαρχων ομάδων, κρατώντας απ’ έξω τους μη προνομιούχους πολίτες και κυρίως όλα τα Άτομα Με Ιδιαίτερες Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Οι «χωρίς δικαιώματα» πολίτες

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Η λέξη στίγμα προέρχεται από τη αρχαία ελληνική λέξη "στίζω", που σημαίνει πιέζω ένα αιχμηρό αντικείμενο