Μετά την επιτυχή διοργάνωση της πρώτης ομαδικής έκθεσης Ζωγραφικής που διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α και τα μέλη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης «Γεώργιος Καπρίνης» στις 14/04/2010 στη πόλη της Λάρισας, στις 25/05/2010 πραγματοποιήθηκε νέα έκθεση Ζωγραφικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.


Η εκδήλωση καλύφθηκε δημοσιογραφικά από τοπικές εφημερίδες αλλά και από την εφημερίδα της Λάρισας « Ελευθερία » αποσπάσματα της οποίας παρατίθενται.


Στην εκδήλωση χαιρέτησε η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α κα. Κων/να Παιπάη, που ανάφερε μεταξύ άλλων ότι «η επαφή μου ως πρόεδρος της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α τα δύο τελευταία χρόνια, είναι μία εμπειρία πρωτόγνωρη και μοναδική για εμένα. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να διαπιστώνω μέσα από αυτή την έκθεση την πρόοδο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και καθημερινής λειτουργίας των ανθρώπων που παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης.


Είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια που επιτελούν καθημερινά οι εργαζόμενοι σε όλες τις δομές της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα με ψυχική νόσο που διαμένουν ή παρακολουθούν προγράμματα στις δομές μας στην επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό και στη καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που προκαλεί η ψυχική ασθένεια.


Ο λόγος για τον οποίο βρεθήκαμε όλοι εδώ σήμερα, είναι για να δούμε από κοντά τη προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων, ανθρώπων με ικανότητες, που αν τους βοηθήσουμε να τις αξιοποιήσουνε μπορούν να κάνουν θαύματα. Μέσα από τους πίνακες τους μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους, τους προβληματισμούς τους δίνοντας σε όλους εμάς την ευκαιρία να τους ακούσουμε, και να ανταλλάξουμε μαζί τους εμπειρίες, απόψεις και εντυπώσεις. Είναι μία αξιέπαινη προσπάθεια, που σίγουρα θα έχει και συνέχεια».


Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο επιστημονικός συνεργάτης της Θ.Ε.ΨΥ.Π.Α., κος Στατήρης, ιατρός παθολόγος και υπεύθυνος του οικοτροφείο των Φαρσάλων, στάθηκε ιδιαίτερα στην «αποκεντρωτική πρωτοβουλία της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α, που εγκαθιστώντας ένα από τα οικοτροφεία της στη πόλη των Φαρσάλων, βοήθησε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας, διεύρυνε τους αναπτυξιακούς ορίζοντες της πόλης και της επαρχίας στο σύνολό της και δημιούργησε έτσι ένα επιτυχημένο προηγούμενο, χρήσιμο σε όλους , σαν οδηγό τόσο στο εγγύς όσο και στο απώτερο μέλλον.


Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο κος. Κοντές, πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου Φαρσάλων, ο κος Ποιμενίδης, πρόεδρος συλλόγου Μικρασιατών, η κα. Μπουλεσίκη, πρόεδρος Ιεραποστολής, ο κος Ζαφειρούλης, πρόεδρος συλλόγου « Ενεργοί Πολίτες», ιερείς, εκπρόσωποι όλων των ενοριών της πόλης καθώς και πλήθος κόσμου.


Πρώτη Ομαδική Έκθεση Ζωγραφικής

Στις 14-04-2010 και ώρα 7:00 μ.μ. παρουσιάστηκε στο ισόγειο του Χατζηγιάννειου Πνευματικού κέντρου του Δήμου Λάρισας, η πρώτη ομαδική έκθεση

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.)
Αγίου Όρους 6α - Λάρισα
Tηλ: 2410-627363
Fax: 2410-670880
Λάρισα 13-04-2010

ΔIAKHPYΞH
Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, των φιλοξενούμενων ασθενών των δομών της ΘΕΨΥΠΑ

Το Δ.Σ. της ΘΕΨΥΠΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανάγκες προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, των φιλοξενούμενων ασθενών των δομών της ΘΕΨΥΠΑ

2. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΘΕΨΥΠΑ, για έγκριση δαπάνης 45.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των φιλοξενούμενων ασθενών των δομών της ΘΕΨΥΠΑ, με προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και έγκριση όρων διακήρυξης υπ΄αρ. 02/2010

3. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., «περί συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών», και «επιτροπή ενστάσεων» αντίστοιχα.

Προκηρύσσουμε
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, των φιλοξενούμενων ασθενών της ΘΕΨΥΠΑ.

TOΠOΣ KAI XPONOΣ ΔIΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠPOΣΦOPEΣ
Oι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α, 2ος όροφος, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (03-05-2010 και μέχρι ώρας 14.00’).

O διαγωνισμός θα γίνει στις 04-05-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α, 2ος όροφος, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε δυο ημερήσιες εφημερίδες της Θεσσαλίας.

ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί :

Σε μία ημερήσια εφημερίδα της Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων

Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΘΕΨΥΠΑ

Στην ιστοσελίδα της ΘΕΨΥΠΑ WWW.THEPSYPA.GR, ολόκληρη η διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ΘΕΨΥΠΑ.

Τυχόν διευκρινίσεις και αναλυτικό τεύχος προκήρυξης σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας και στο τηλέφωνο 2410-627363 ώρες 09.00 π.μ. έως 14.00μ.μ τις εργάσιμες ημέρες.

Δια το Δ.Σ. της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.
Παϊπάη Κωνσταντίνα

 

YΠOXPEΩΣEIΣ ANAΔOXOY

1. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει κατάσταση των ζητουμένων ειδών (με αύξ. αριθμό για έκαστον είδος, τον αυξ. αριθμό που αναφέρεται στην διακήρυξη, Παράρτημα Α ) και να αναγράφεται η τιμή μονάδος εκάστου είδους (όταν η τιμή μονάδος αναφέρεται σε συσκευασία, πρέπει να αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας).

Η προσφορά πρέπει να δοθεί για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Δεν είναι δυνατή προσφορά για μέρος των ζητουμένων ειδών.

Τιμές που αναφέρονται σε συσκευασία και δεν προσδιορίζουν την ποσότητα αυτής, απορρίπτονται ως μη δυνάμενες να εκτιμηθούν ως και το άθροισμα της συνολικής αξίας της προσφοράς.

Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από δείγματα όλων των προσφερομένων ειδών. Tα δείγματα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν επ' αυτών ετικέτα με τον αύξ. αριθμό που έχει έκαστο είδος στην διακήρυξη και την επωνυμία του προσφέροντος.

2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδειχθούν από τη ΘΕΨΥΠΑ και τα οποία βρίσκονται στη Λάρισα, Τύρναβο, Φάρσαλα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

3. Τα είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, των φιλοξενούμενων ασθενών της ΘΕΨΥΠΑ πρέπει να παραδοθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες σε ολόκληρη την ποσότητα με δελτίο αποστολής και αντίστοιχο τιμολόγιο πώλησης

4. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες μέχρι και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο (σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες παραδόσεις).

KYPΩΣEIΣ - ΠOINIKEΣ PHTPEΣ

Αν ο ανάδοχος μετά την κατακύρωση σ’ αυτόν του πρόχειρου διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης δεν ανταποκριθεί μέσα στην καθορισμένη από τη σύμβαση ημερομηνία παράδοσης των ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, των φιλοξενούμενων ασθενών της ΘΕΨΥΠΑ ή δεν προμηθεύσει στη ΘΕΨΥΠΑ τα οριζόμενα στη σύμβαση υλικά, τότε η ΘΕΨΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ της ΘΕΨΥΠΑ και κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.

ΠPOΣΦOPEΣ

Οι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α, 2ος όροφος, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Yπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (03-05-2010 και μέχρι ώρας 14.00’). H προϋπόθεση αυτή ισχύει και για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Yπηρεσία (δηλαδή και στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Yπηρεσία την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού).

Με την κατάθεση των προσφορών είναι απαραίτητη και η κατάθεση δειγμάτων τα οποία να φέρουν επ’ αυτών ετικέτα με τον αύξ. Αριθμό που έχει έκαστο είδος στην διακήρυξη και την επωνυμία του προσφέροντος.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Yπηρεσία, μετά τον προαναφερόμενο χρόνο, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Oι προσφορές – με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές - υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. H λέξη ΠPOΣΦOPA με κεφαλαία γράμματα.

2. O τίτλος ΘΕΨΥΠΑ

3. O αριθμός της διακήρυξης 02/2010

4. H ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (04-05-2010).

5. Tα στοιχεία του αποστολέα.

Eντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις:

1. ΔIKAIOΛOΓHTIKA ΣYMMETOXHΣ

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας με ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 2.250,00 € αορίστου διάρκειας.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι :

ί) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 {Α' 173} και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

ν) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

νί) το/τα προβλεπόμενα από το άρθρο του Αγορανομικού Κώδικα αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ποινικό μητρώο υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το vομικό πρόσωπο είναι Α. Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι vόμιμoι εκπρόσωποι του.

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ποινικό μητρώο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, το ποινικό μητρώο υποβάλλεται από κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.

( Δηλαδή να καταθέσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με την προσφορά τους)

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπο τους

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2. OIKONOMIKH ΠPOΣΦOPA

Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονομική προσφορά αναλυτικά για κάθε είδος ή όταν πρόκειται για συσκευασία πρέπει να αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. H λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠPOΣΦOPA με κεφαλαία γράμματα.

2. O τίτλος ΘΕΨΥΠΑ

3. O αριθμός της διακήρυξης 02/2010

4. H ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (04-05-2010).

5. Tα στοιχεία του αποστολέα.

Oι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 05-10-2010

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η τεχνική προσφορά

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. H λέξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠPOΣΦOPA με κεφαλαία γράμματα.

2. O τίτλος ΘΕΨΥΠΑ

3. O αριθμός της διακήρυξης 02/2010

4. H ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (04-05-2010).

5. Tα στοιχεία του αποστολέα.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι ποσότητες των ειδών επισυνάπτονται κατωτέρω στο παράρτημα Α

KPATHΣEIΣ-EΠIBAPYNΣEIΣ

1. Tη ΘΕΨΥΠΑ βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A.

H δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΘΕΨΥΠΑ

KATAKYPΩΣH KAI YΠOΓPAΦH THΣ ΣYMBAΣHΣ

H κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα γίνει από το Δ.Σ της ΘΕΨΥΠΑ. Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η συνολική χαμηλότερη τιμή προσφοράς και η κατακύρωση θα γίνει τελι­κά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Tο Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, να επαναλάβει το διαγωνισμό ή να ματαιώσει την προμήθεια, σταθμίζοντας τις ανάγκες και το συμφέρον της ΘΕΨΥΠΑ.

O διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, από την ημέρα που θα πάρει τη σχετική πρόσκληση, να παρουσιαστεί στην ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α,, 2ος όροφος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλιώς μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύησή του να εκπέσει υπέρ της ΘΕΨΥΠΑ. Σε περίπτωση υποτροπών του αναδόχου, ( μη έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών), κηρύσσεται αυτός έκπτωτος και η εγγύησή του εκπίπτει υπέρ της ΘΕΨΥΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις δομές και υπηρεσίες του παραρτήματος Α’, με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται από τους υπευθύνους των υπηρεσιών.

Τα είδη θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών τμηματικά, σε τέσσερες ισόποσες παραδόσεις ανά τρίμηνο και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική ειδοποίηση προς τον προμηθευτή.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής, την ορισμένη από τον αντίστοιχο Φορέα.

Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι :

    Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή .
    Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος, υφής, οσμής κ.λ.π.
    Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στη υπηρεσία μας και στον προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους.

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Α. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απ΄ευθείας από την ΘΕΨΥΠΑ μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών και μετά την αποστολή της αντίστοιχης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χρηματοδοτεί τη ΘΕΨΥΠΑ.

Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην ΘΕΨΥΠΑ, είναι τα εξής:

1. Τιμολόγιο του προμηθευτή το οποίο θα φέρει όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία.

2. Πρωτότυπο πρωτόκολλο παραλαβής συντεταγμένο από τη ορισμένη Επιτροπή Παραλαβής του κάθε παραρτήματος του Φορέα, υπογεγραμμένο και από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με πλήρη περιγραφή του είδους. Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο παραλαβής φέρει ξέσματα ή διορθώσεις, θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογράφει η Επιτροπή και να τίθεται και η σφραγίδα του Φορέα.

3. Το πρωτότυπο δελτίο αποστολής με πλήρη περιγραφή του είδους.

4. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ΘΕΨΥΠΑ

ΓENIKOI OPOI

1.Tο κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

2.O ανάδοχος, αναφορικά με την σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Λάρισας.

3.Προ της υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.A. και με χρόνο λήξης αόριστη.

5.H παρούσα διακήρυξη να γνωστοποιηθεί στον τύπο και να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΘΕΨΥΠΑ(www.thepsypa.gr).

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6Α, 2ος όροφος και στο τηλέφωνο 2410 - 627363 (Υπεύθυνος: Λάμπρος Ιωακείμ )

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παϊπάη Κωνσταντίνα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.)
Αγίου Όρους 6α - Λάρισα
Tηλ: 2410-627363
Fax: 2410-670880
 
Λάρισα 01-12-2009

ΔIAKHPYΞH
Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λευκών ειδών - ιματισμού για τις ανάγκες των δομών της ΘΕΨΥΠΑ

Το Δ.Σ. της ΘΕΨΥΠΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανάγκες προμήθειας λευκών ειδών - ιματισμού για τις ανάγκες των δομών της ΘΕΨΥΠΑ
2. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΘΕΨΥΠΑ, για έγκριση δαπάνης 25.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για προμήθεια ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των δομών (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ) της ΘΕΨΥΠΑ, με προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και έγκριση όρων διακήρυξης υπ΄αρ. 02/09
3. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., «περί συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών», και «επιτροπή ενστάσεων» αντίστοιχα.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των δομών (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ)

TOΠOΣ KAI XPONOΣ ΔIΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠPOΣΦOPEΣ
Oι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α, 2ος όροφος, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (17-12-2009 και μέχρι ώρας 14.00’).

O διαγωνισμός θα γίνει στις 18-12-2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α, 2ος όροφος, ύστερα από  προθεσμία είκοσι (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε δυο ημερήσιες εφημερίδες της Θεσσαλίας.

ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ
 Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί :
Σε μία ημερήσια εφημερίδα της Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων
Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΘΕΨΥΠΑ
Στην ιστοσελίδα της ΘΕΨΥΠΑ WWW.THEPSYPA.GR, ολόκληρη η διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ΘΕΨΥΠΑ.

Τυχόν διευκρινίσεις και αναλυτικό τεύχος προκήρυξης σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας και στο τηλέφωνο 2410-627363 ώρες 09.00 π.μ. έως 14.00μ.μ τις εργάσιμες ημέρες.

Δια τη ΘΕΨΥΠΑ
Παϊπάη Κωνσταντίνα
Πρόεδρος Δ.Σ.


YΠOXPEΩΣEIΣ ANAΔOXOY
1. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει κατάσταση των ζητουμένων ειδών ανά οικοτροφείο όπως αναφέρονται στην διακήρυξη και να αναγράφεται η τιμή μονάδος εκάστου είδους (όταν η τιμή μονάδος αναφέρεται σε συσκευασία, πρέπει να αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας).
Η προσφορά πρέπει να δοθεί για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Δεν είναι δυνατή προσφορά για μέρος των ζητουμένων ειδών.
Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από δείγματα για τα προσφερομένα είδη όπου αυτό είναι δυνατό.
2.Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδειχθούν από τη ΘΕΨΥΠΑ και τα οποία βρίσκονται στη Λάρισα, Τύρναβο, Φάρσαλα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.
3. Η επιλογή μεγεθών, χρωμάτων και σχεδίων – όπου αυτό είναι απαραίτητο - θα γίνει από άτομο που θα ορίσει η ΘΕΨΥΠΑ σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

KYPΩΣEIΣ – ΠOINIKEΣ PHTPEΣ
Αν ο ανάδοχος μετά την κατακύρωση σ’ αυτόν του πρόχειρου διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης δεν ανταποκριθεί μέσα στην καθορισμένη από τη σύμβαση ημερομηνία παράδοσης των ειδών ή δεν προμηθεύσει στη ΘΕΨΥΠΑ τα οριζόμενα στη σύμβαση είδη, τότε η ΘΕΨΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης  υπέρ της ΘΕΨΥΠΑ και  κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.

ΠPOΣΦOPEΣ
Oι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α, 2ος όροφος, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Yπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (17-12-2009 και μέχρι ώρας 14.00’). H προϋπόθεση αυτή ισχύει και για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Yπηρεσία (δηλαδή και στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Yπηρεσία την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού).

Με την κατάθεση των προσφορών είναι απαραίτητη και η κατάθεση δειγμάτων τα οποία να φέρουν επ’ αυτών ετικέτα με τον αύξ. Αριθμό που έχει έκαστο είδος στην διακήρυξη και την επωνυμία του προσφέροντος.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Yπηρεσία, μετά τον προαναφερόμενο χρόνο, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Oι προσφορές – με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές - υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. H λέξη ΠPOΣΦOPA με κεφαλαία γράμματα.
2. O τίτλος ΘΕΨΥΠΑ
3. O αριθμός της διακήρυξης  02/2009
4. H ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (18-12-2009).
5. Tα στοιχεία του αποστολέα.


Eντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις:

1. ΔIKAIOΛOΓHTIKA ΣYMMETOXHΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας με ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 1,250,00 € αορίστου διάρκειας.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι :
ί)   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης   της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii)  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο άρθρο  3  της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου   1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του   Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των   οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166  της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία      τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε    με το ν. 2331/1995 {Α' 173} και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
ν) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
νί)  το/τα προβλεπόμενα από το άρθρο      του Αγορανομικού Κώδικα αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,  το ποινικό μητρώο υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το vομικό πρόσωπο είναι Α. Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι vόμιμoι εκπρόσωποι του.

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ποινικό μητρώο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, το ποινικό μητρώο υποβάλλεται από  κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.
(Δηλαδή να καταθέσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με την προσφορά τους)

4. Παραστατικό   εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπο τους

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα   πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της  νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2. OIKONOMIKH ΠPOΣΦOPA
Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονομική προσφορά αναλυτικά για κάθε είδος ή όταν πρόκειται για συσκευασία πρέπει να αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας.
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. H λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠPOΣΦOPA με κεφαλαία γράμματα.
2. O τίτλος ΘΕΨΥΠΑ
3. O αριθμός της διακήρυξης  02/2009
4. H ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (18-12-2009).
5. Tα στοιχεία του αποστολέα.

Oι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 18-04-2010
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η τεχνική προσφορά
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. H λέξη ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠPOΣΦOPA με κεφαλαία γράμματα.
2. O τίτλος ΘΕΨΥΠΑ
3. O αριθμός της διακήρυξης  02/2009
4. H ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (18-12-2009).
5. Tα στοιχεία του αποστολέα.

KATAKYPΩΣH KAI YΠOΓPAΦH THΣ ΣYMBAΣHΣ
H κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα γίνει από το Δ.Σ της ΘΕΨΥΠΑ.
Tο Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, να επαναλάβει το διαγωνισμό ή να ματαιώσει την προμήθεια, σταθμίζοντας τις ανάγκες και το συμφέρον της ΘΕΨΥΠΑ.
O διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, από την ημέρα που θα πάρει τη σχετική πρόσκληση, να παρουσιαστεί στην ΘΕΨΥΠΑ, στη Λάρισα, Αγίου Όρους 6α,, 2ος όροφος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλιώς μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύησή του να εκπέσει υπέρ της ΘΕΨΥΠΑ.
Σε περίπτωση υποτροπών του αναδόχου, ( μη έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών),  κηρύσσεται αυτός έκπτωτος και η εγγύησή του εκπίπτει υπέρ της ΘΕΨΥΠΑ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ 150/τ. Α/10-7-2007.
Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ.Δελτ. 1991)
Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

TPOΠOΣ ΠΛHPΩMHΣ
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από την παράδοση των ειδών και με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των παραστατικών και έχει αποσταλεί το ανάλογο κονδύλιο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το οποίο η ΘΕΨΥΠΑ επιχορηγείται αποκλειστικά.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Έχοντας υπόψη :

1.    Τις ανάγκες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των δομών της ΘΕΨΥΠΑ .

2.    Την απόφαση του Δ.Σ. της ΘΕΨΥΠΑ, για έγκριση δαπάνης 70.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για τις ανάγκες των δομών της ΘΕΨΥΠΑ, με προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και έγκριση όρων διακήρυξης υπ΄αρ. 01/09

3.    Τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., «περί συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών», και «επιτροπή ενστάσεων» αντίστοιχα.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1.    Προκηρύσσουμε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ του δελτίου τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Λάρισας, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών της ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 70.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 20 ημερών, από τη δημοσίευση της περίληψης στον ημερήσιο τύπο.

 

2.     ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.,
Διοίκηση Αγίου Όρους 6α, ΤΚ 41335, Λάρισα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20/11/2009

14.30 Μ.Μ.

 

3.     Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στην γραμματεία της Υπηρεσίας και μέχρι την παρακάτω ημερομηνία και ώρα.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.,
Διοίκηση Αγίου Όρους 6α, ΤΚ 41335, Λάρισα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20/11/2009

14.30 Μ.Μ.

  1. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
  2.  
  3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπη­ρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας μέχρι και την Παρασκευή 20/11/2009 και ώρα 14.00μ.μ.
  4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι τα­χυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τον διαγωνισμό , δεν λαμβάνονται υπόψη. 
  5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από τα αρμόδια όργανα διενέργειας του διαγωνισμού κατά την ώρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. Επιστρέ­φονται στους αποστολείς, χωρίς να αποσφραγιστούν προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
  6.  
  7. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

     α). Όλα τα φυσικά & νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

     β). Συνεταιρισμοί.

     γ). Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

11. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων Α - Β – Γ-Δ-Ε, που επισυνάπτονται (πατήστε εδώ για να "κατεβάσετε" τα παραρτήματα)

 

12. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί :

  • Σε μία ημερήσια εφημερίδα της Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων
  • Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΘΕΨΥΠΑ
  • Στην ιστοσελίδα της ΘΕΨΥΠΑ WWW.THEPSYPA.GR, ολόκληρη η διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ΘΕΨΥΠΑ.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

 

ΠΑΪΠΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Στίγμα και Ανισότητα

Τα τελευταία χρόνια, τα ευρωπαϊκά κράτη ορθώνουν τείχη προστασίας των κυρίαρχων ομάδων, κρατώντας απ’ έξω τους μη προνομιούχους πολίτες και κυρίως όλα τα Άτομα Με Ιδιαίτερες Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Οι «χωρίς δικαιώματα» πολίτες

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Η λέξη στίγμα προέρχεται από τη αρχαία ελληνική λέξη "στίζω", που σημαίνει πιέζω ένα αιχμηρό αντικείμενο