Πολιτισμική ποικιλομορφία και ψυχική υγεία
Υπάρχουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη γη. Μες σ’ αυτό τον αριθμό, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι

Εκδοση βιβλίου από την Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο "Σχιζοφρένεια: τι πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια και ο οικογενειακός γιατρός" που συνέγραψαν οι κ.κ. Δ. Κανδύλης - Στ. Καπρίνης - Γ. Καπρίνης.