Πολιτισμική ποικιλομορφία και ψυχική υγεία
Υπάρχουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη γη. Μες σ’ αυτό τον αριθμό, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι