Εκδοση βιβλίου από την Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο "Σχιζοφρένεια: τι πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια και ο οικογενειακός γιατρός" που συνέγραψαν οι κ.κ. Δ. Κανδύλης - Στ. Καπρίνης - Γ. Καπρίνης.