Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α

Η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης - Αποκατάστασης έχει αναλάβει την υλοποίηση του Προγράμματος «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος «ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 38 μήνες (Νοέμβριος 2012- Δεκέμβριος 2015) και θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση – Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών. Η Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα και η αποτροπή της νοσηρότητας, η αλλαγή της στάσης της κοινότητας απέναντι στην ψυχική νόσο και η προώθηση κοινωνικής αλληλεγγύης, η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που επιτελείται στη χώρα.
Ωφελούμενος πληθυσμός : άτομα που διαβιούν σε δομές στην κοινότητα και άτομα που δέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε υπηρεσίες ανοιχτού τύπου.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δείτε αναλυτικά τις δράσεις του Προγράμματος :
1.    ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 448031 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στον Άξονα Προτεραιότητας «13- Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης».


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ :

•    ΥΠ 1   ΚΩΔΙΚΟΣ 14478
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Β.Ν.Υ. ΟΡΦΕΑΣ, δυναμικότητας 20 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015.

•    ΥΠ 2   ΚΩΔΙΚΟΣ 14480
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Β.Ν.Υ. ΑΝΤΙΦΩΝ, δυναμικότητας 15 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 3   ΚΩΔΙΚΟΣ 14481
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Β.Ν.Υ. ΓΑΛΗΝΟΣ, δυναμικότητας 15 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 4   ΚΩΔΙΚΟΣ 14482
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Β.Ν.Υ. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, δυναμικότητας 15 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 5   ΚΩΔΙΚΟΣ 14483
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Ξενώνα ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, δυναμικότητας 11 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 6   ΚΩΔΙΚΟΣ 14484
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Ψυχογηριατρικών Ασθενών ΕΣΤΙΑ, δυναμικότητας 15 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 7  ΚΩΔΙΚΟΣ 14487
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Ψυχογηριατρικών Ασθενών ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, δυναμικότητας 15 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 8  ΚΩΔΙΚΟΣ 14496
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Ψυχογηριατρικών Ασθενών ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, δυναμικότητας 15 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 9  ΚΩΔΙΚΟΣ 14499
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Προστατευμένο Διαμέρισμα ΟΛΥΜΠΙΑ 1, δυναμικότητας 3 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 10  ΚΩΔΙΚΟΣ 14500
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Προστατευμένο Διαμέρισμα ΟΛΥΜΠΙΑ 2, δυναμικότητας 2 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 11  ΚΩΔΙΚΟΣ 14502
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Προστατευμένο Διαμέρισμα ΟΛΥΜΠΙΑ 3, δυναμικότητας 3 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 12  ΚΩΔΙΚΟΣ 14504
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Προστατευμένο Διαμέρισμα ΟΛΥΜΠΙΑ 4, δυναμικότητας 3 ασθενών από 1/11/2012- 31/12/2015

•    ΥΠ 13  ΚΩΔΙΚΟΣ 14505
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Λάρισας, από 1/11/2012- 31/12/2015