Υποστήριξε τη δράση μας

Εάν έχετε περιηγηθεί σε όλα τα μέρη της ιστοσελίδας μας, τότε γνωρίζετε αρκετά καλά, το καθημερινό έργο της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. για την φροντίδα ατόμων με ψυχικές μειονεξίες.

Για να ωφελούνται από αυτό το έργο περισσότερα άτομα ζητείται η οικονομική σας ενίσχυση. Η οποιαδήποτε προσωπική δωρεά σας, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να αντιμετωπίζονται τα έξοδα κατάρτισης ατόμων με ψυχικές μειονεξίες σε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε καμία περίπτωση η Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. δεν πρόκειται να διαχωρίσει όσους ζητούν τις υπηρεσίες της σε δωρητές και μη δωρητές. Για την δωρεά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.