Κοινοτική Ψυχιατρική

Το τέλος του 19ου αιώνα και οι απαρχές του 20ου με τις μεγάλες ανακαλύψεις και την πρόοδο των φυσικών επιστημών και της ιατρικής προσανατολίζουν ιατροκεντρικά την ψυχιατρική και μονιμοποιούν την αντίληψη ότι η ψυχική διαταραχή δεν μπορεί παρά να είναι αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης.

Η Κοινοτική Ψυχιατρική

-    δεν αναπαράγει το status quo, όπως η παραδοσιακή Ψυχιατρική
-    είναι μια διαδικασία με υποκείμενα από τις σωρεύσεις των κοινωνικών αντιφάσεων και ψυχοκοινωνικών καταστάσεων

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Εισηγητές:
Ασπραδάκης Κ., Παπαδημητρίου Χ., Γεωργίου Γ., Νάνου Γ., Κανδύλης Δ. Βαρτζόπουλος Δ.

Ανακοίνωση:
στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής, Αθήνα, 21 - 22 Ιανουαρίου, 2000

Δημοσίευση:
στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 87 - 93

Περίληψη:
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, ο συνολικός επιπολασμός των ατόμων τρίτης ηλικίας, είναι της τάξης του 25%. Το ένα τρίτο του ποσοστού αυτού, αντιπροσωπεύει σοβαρές διαταραχές (4 έως 5% γεροντικές και αρτηριοσκληρωτικές άνοιες, 1 % μελαγχολικές καταστάσεις, 1 έως 2% χρόνιες παραληρητικές καταστάσεις) και τα δύο τρίτα ήπιες ή ελάσσονες διαταραχές ( διανοητική καθυστέρηση που δε φτάνει ως την άνοια, καταθλιπτικές ή χαρακτηριολογικές νευρώσεις ). Η εμφάνιση των εν λόγω διαταραχών στους ηλικιωμένους, συχνά προκαλεί περιορισμό ή και πλήρη άρση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ηλικιωμένων, θέτοντας την αναγκαιότητα έναρξης διαδικασίας ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη, σχετικά με διαχείριση χρημάτων, εΙσπραξη συντάξεων, γονικές παροχές, κληρονομιές, σύνταξη διαθήκης, μετά από διεξαγωγή σχετικής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

ARCHITECTURAL DESIGN AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF PSYCHIATRIC DAY HOSPITALS

Εισηγητές:
Kaprinis St., Kandylis D., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
The I.H.F. Pan - regional Conference "TOWARDS THE ΄΄SMART΄΄ HOSPITAL", Thessaloniki, 4 - 7 November, 2004.

Δημοσίευση:
υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου

Περίληψη:
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ημέρας (Ψ.Ν.Η.) είναι θεσμός παροχής ψυχιατρικής φροντίδας, με τη μορφή της μερικής νοσηλείας . Διεκδικεί μια θεραπευτική παρουσία της ίδιας αξίας μ' εκείνη άλλων σύγχρονων ψυχιατρικών μονάδων 24ωρης νοσηλείας και, υπό προϋποθέσεις, αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο νοσηλείας και ολόπλευρης φροντίδας ορισμένων κατηγοριών ψυχικά ασθενών. Αν και στον Ελλαδικό χώρο η ανάπτυξη του θεσμού υστερεί σημαντικά, η εξέλιξη του προοιωνίζεται επιτυχής αφού συμπίπτει με την αποδοχή των αρχών και επιταγών της κοινοτικής ψυχιατρικής από μέρους της Πολιτείας και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, συνδέεται με το ώριμο πια κίνημα γα τη μη ιδρυματοποίηση και την ψυχοκοινωνική επανένταξη των χρονίων ψυχωτικών και τέλος συναρτάται με τον επιχειρούμενο μετασχηματισμό της οικονομίας της υγείας. Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι να προσδιορισθούν ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν την απαραίτητα ιδιαίτερη λειτουργική οργάνωση ενός Ψ.Ν.Η. δεδομένου ότι πρέπει να αποτελεί θεραπευτικό χώρο μη ιδρυματικού χαρακτήρα, όπου προσφέρονται πολυδύναμες ψυχιατρικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και να αναδειχθούν βασικοί κανόνες του αρχιτεκτονικού του σχεδιασμού στον περιβάλλοντα χώρο της γειτονιάς.