ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Περίληψη:
Πρόκειται για έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος που υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1996, από την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης στα πλαίσια του Ε.Π. "Καταπολέμηση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ από την αγορά εργασίας", 1997