Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για επισκευές - συντηρήσεις του Κέντρου Ημέρας της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με πρωτεύον κριτήριο κατακύρωσής του την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχων προμηθευτών για τις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις  για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ της ΘΕΨΥΠΑ σε κτήριο επί της οδού ΤΖΑΒΕΛΑ 30 στη Λάρισα.

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Πρόσκληση.