Η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης – Αποκατάστασης αποτελεί επιστημονικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1991, με έδρα τη Λάρισα.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  1. Η φροντίδα ατόμων με ψυχική διαταραχή ή νοητική υστέρηση σε πρωτοβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.
  2. Η δημιουργία και λειτουργία δομών προστατευόμενης στέγασης.
  3. Η συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.
  4. Η προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και η πρόληψη της ψυχικής διαταραχής.
  5. Η κοινωνική αποκατάσταση, αποασυλοποίηση και επανένταξη.
  6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κοινότητα.

Απώτερος στόχος αποτελεί :

  • Η συρρίκνωση και η σταδιακή κατάργηση του ασύλου ως φορέα αναχρονιστικού και ακατάλληλου για την φροντίδα των ψυχικά πασχόντων.
  • Η κοινωνική επανένταξη, για να ζήσουν μέσα στη κοινότητα ως ενεργοί  πολίτες,  μέλη του κοινωνικού «γίγνεσθαι» απαλλαγμένοι από την απομόνωση και το κοινωνικό στίγμα που  συνοδεύει τη ψυχική ασθένεια.
  • Η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, για να διαβιούν σε κατάλληλο περιβάλλον, όπου θα μπορέσουν να εξελιχθούν με το δικό τους ρυθμό, απολαμβάνοντας τη χαρά της δημιουργίας, της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας.