Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στο ν. Λάρισας

Η Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να δείτε την Αίτηση