Ενημερωτικό Υλικό

Η ΘΕΨΥΠΑ προκειμένου να ενημερώσει και να προσανατολίσει το κοινό ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τις δράσεις της παρέχει ενημερωτικό υλικό. Το υλικό αυτό ενημερώνει για τις δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας, για τη διοργάνωση ημερίδων και τους σκοπούς, την κοινοτική δράση και το όραμα της ΘΕΨΥΠΑ.