Μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά:
α) Κανδύλης Δ., Τσιαλιάφα Α.
β) Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.
γ) Κανδύλης Δ., Τσιαλιάφα Α.

Εκδόσεις:
της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης για χρήση στα ερευνητικά προγράμματα και στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής επανένταξης της Ε.Ε., 1996.

Η ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΥ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Δημοσίευση:
Γαληνός, τόμος 22oς, τευχ. 3, σελ. 407 - 417, 1980

Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία ανασκοπούνται περιληπτικά τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός ατόμου ως υπερτασικού καθώς και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της ακολουθητέας θεραπείας. Αναφέρονται οι δράσεις, η δοσολογία και οι παρενέργειες, των πλέον γνωστών και δοκιμασμένων στην καθημερινή χρήση υπερτασικών φαρμάκων για περιπατητικούς ασθενείς. Τέλος προτείνεται ένα πρότυπο ακολουθητέας θεραπευτικής παρέμβασης από τον ιατρό γενικής ιατρικής για την αντιμετώπιση της άνευ επιπλοκών υπερτάσεως και τούτο διότι πολλοί από τους πάσχοντες που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία περιφερειακών νοσηλευτικών μονάδων, διαγιγνώσκονται ακρίτως ως άτομα με "Ν.Φ.Δ."

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ., Τσιαλιάφα Α.

Μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά των αντιστοίχων εγχειριδίων:
α) Comment creer un club d' entraide avec des personnes souffrant de psychoses, των Sally Α. FRIEDLOB και John SIEGEL
β) Module Education au traitement neuroleptique του Robert Paul LIBERMAN

Εκδόσεις:
της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης για χρήση από τους αρρώστους που καταρτίζονται με τα προγράμματα, του Καν. 815 Ι 84, HORIZON YOUTHSTART και Ε.Π. "Καταπολέμηση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ από την αγορά εργασίας", 1994, υπό επανέκδοση.

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Η ΟIΚΟΓΕΝΕIΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Στ., Καπρίνης Γ.     

Πρακτικός οδηγός για την ενημέρωση των μελών των οικογενειών των σχιζοφρενών για την αρρώστια.
Διανέμεται από τη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης για την αγωγή κοινότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Έκδοση:
της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης, Λάρισα, 1997, υπό επανέκδοση.