Θεραπευτικά Διαμερίσματα

Τα θεραπευτικά διαμερίσματα βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας και φιλοξενούν άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα.
Συγκεκριμένα:

  • Ολύμπια 1 και 2 :  (Ανθούπολη Λάρισας) Η λειτουργία τους ξεκίνησε τον Μάιο του 1992.
  • Ολύμπια 3 : (Νεάπολη Λάρισας) Η λειτουργία τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004.


Τα θεραπευτικά διαμερίσματα αποτελούν «τεχνητές οικογένειες». Ο κύριος στόχος τους είναι η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενοίκων ως βήμα προς την αυτονομία τους.
Επίσης, οι φιλοξενούμενοι εκπαιδεύονται στο να συμμετέχουν σε εξωτερικές δραστηριότητες της κοινότητας, να διατηρούν το διαμέρισμά τους καθαρό, να φροντίζουν τη σωστή διατροφή τους, να αναπτύσσουν και να διατηρούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους άλλους συγκατοίκους τους.

Οι ένοικοι παρακολουθούν προγράμματα φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας στη δομή τους και άλλης φύσης απασχόλησης εκτός του χώρου της δομής, (όπως για παράδειγμα ομάδα κηποτεχνίας ή ομάδα μαγειρικής), ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.