ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΛΕΣΧΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (για άτομα που υποφέρουν από χρόνια ψύχωση) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ., Τσιαλιάφα Α.

Μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά των αντιστοίχων εγχειριδίων:
α) Comment creer un club d' entraide avec des personnes souffrant de psychoses, των Sally Α. FRIEDLOB και John SIEGEL
β) Module Education au traitement neuroleptique του Robert Paul LIBERMAN

Εκδόσεις:
της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης για χρήση από τους αρρώστους που καταρτίζονται με τα προγράμματα, του Καν. 815 Ι 84, HORIZON YOUTHSTART και Ε.Π. "Καταπολέμηση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ από την αγορά εργασίας", 1994, υπό επανέκδοση.