Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΄Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ;)

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 44, σελ. 14 - 23, 1993

Περίληψη:
Η κοινωνική επαναπροσαρμογή του χρόνιου ψυχιατρικού ασθενούς αποτελεί μία από τις κύριες φροντίδες της ψυχιατρικής των αναπτυγμένων χωρών. Πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων που έχουν ως στόχο την κοινωνική επανένταξη των ασθενών με δυνατότητες προσαρμογής και αυτονομίας. Η σφαιρική λειτουργική αξιολόγηση του χρόνιου ψυχιατρικού ασθενούς είναι απαραίτητα πριν από την επιλογή της ψυχοκοινωνικής θεραπείας και επιτρέπει να γνωρίζουμε αυτό που ο ψυχωτικός μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει στην καθημερινή του ζωή. Η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων κατέχει μία εξέχουσα σημασία σ' ένα πρόγραμμα επαναπροσαρμογής. Αποτελεί το πρώτο βήμα για μια θεραπευτική αντιμετώπιση και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επαναπροσαρμογής με την οποία βρίσκεται σε δυναμική συσχέτιση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Αυτού του είδους η αξιολόγηση εγγράφεται σ' ένα πολύπλοκο πλαίσιο που περιλαμβάνει παράγοντες που επιδρούν στην κοινωνική ικανότητα, στους σκοπούς των μετρήσεων, στην επιλογή των πληροφοριών, στον τύπο των προς μέτρηση δεξιοτήτων και στα όργανα και τις καταστάσεις αξιολόγησης. Η σημασία της αξιολόγησης των κοινωνικών δεξιοτήτων των χρονίων ψυχιατρικών ασθενών είναι γνωστή από πολλές μελέτες. Η αξιολόγηση αυτή θα καθορίσει τον τύπο των παρεμβάσεων που θα χρησιμοποιηθούν αλλά και την αποτελεσματικότητα της εξάσκησης στο πρόγραμμα επαναπροσαρμογής ώστε να αποφευχθούν άσκοπες και άχρηστες προσπάθειες τόσο από την πλευρά του ασθενούς όσο και από εκείνη του επαγγελματία της αποκατάστασης.