Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΕΣ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Ημερίδα με θέμα " Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" που συνδιοργάνωσαν η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας - Περίθαλψης - Αποκατάστασης, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας και ο Όμιλος Φίλων των Ψυχικά Ασθενών "Η Ελπίδα", 1997

Περίληψη:
Περιγράφονται οι αιτίες απομόνωσης των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην κοινωνία της Ευρώπης όπου η φτώχια θεωρείται σαν φυσική απόληξη και παραδεκτή κατάληξη, μιας δήθεν αναγκαίας οικονομικής ανάπτυξης που αποσυνδέει την κοινωνική διάσταση από την οικονομική. Αναφέρονται οι κύριες αιτίες της δραματικής επιδείνωσης των συνθηκών της ζωής και αναλύεται ο διπλός αποκλεισμός των ΑΜΕΑ από το κοινωνικώς γίγνεσθαι. Ακολουθούν προτάσεις για το ξεπέρασμα της απομόνωσης των ΑΜΕΑ και της αποκατάστασής τους στην κοινωνία μέσω της καταρτίσεως σ' ένα επάγγελμα και της προωθήσεώς τους σε σταθερές θέσεις εργασίας.