ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ E.P.Q.

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
Ιατρικές Ημέρες 90, Βόλος, 27 - 29 Απριλίου, 1990

Περίληψη:
Το EPQ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις κλινικές και ερευνητικές μελέτες των ψυχιάτρων και μπορεί να βοηθήσει σ' ένα βαθμό, στην διαπίστωση ύπαρξης παραγωγικών ψυχοπαθολογικών στοιχείων σοτυς ερευνόμενους. Μελετήσαμε 71 σπουδαστές και σπουδάστριες και των 4 εξαμήνων της Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. Βόλου, στις τέσσερες διαστάσεις της κλίμακας, σε μια προσπάθεια διαπίστωσης ύπαρξης ψυχοπαθολογικών στοιχείων. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε η ύπαρξη ψυχοπαθολογικών συντελεστών σε σημαντικό ποσοστό και άρα η ανάγκη ποιοτικού ελέγχου της προσωπικότητας των σπουδαστών - σπουδαστριών κατά την εισαγωγή τους στη σχολή ώστε, μελλοντικά, η προσφορά τους προς τον ασθενή να είναι πλήρης και ουσιαστική.