ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Εισηγητές:
Μπένου Ι., Ιακωβίδης Α., Ρίζος Σ., Μπένος Α., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 19 - 23 Απριλίου, 2002 Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο Ρ203

Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού δυσκολίας και συναισθηματικής δυσφορίας που προκαλούν συγκεκριμένοι τύποι συμπεριφοράς ασθενών στους γιατρούς γενικού νοσοκομείου. Στη μελέτη συμμετείχαν 69 γιατροί του Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (Παθολογικές ειδικότητες=42, Χειρουργικές ειδικότητες=27, Ειδικοί=34, Εlδικευόμενοι=35, Άνδρες=52, Γυναίκες=17). Συμπλήρωσαν ειδικά κατασκευασμένο ερωτηματολόγιο, που μετρά τον βαθμό δυσκολίας σε δεκαβάθμια κλίμακα απέναντι σε 7 τύπους συμπεριφοράς ασθενών. Τα δεδομένα συγκρίθηκαν στατιστικά ως προς το φύλο, τύπο ειδικότητας και ολοκλήρωση ή όχι της ειδικότητας. Στο σύνολο των ερωτηθέντων γιατρών μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας προκαλεί ο τύπος του καχύποπτου ασθενούς. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο των γιατρών. Οι ειδικοί ανεξαρτήτως τύπου ειδικότητας αναφέρουν περισσότερη δυσκολία απέναντι στον θλιμμένο ασθενή σε σύγκριση με τους ειδικευόμενους (ρ<0,05). Οι γιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων δυσκολεύονται περισσότερο με τον υπερβολικά αγχώδη ασθενή σε σύγκριση με τους παθολόγου ς (ρ<0,05). Τα ευρήματα συζητούνται επί τη βάσει παραγόντων σχετικών με θέματα ιατρικής ψυχολογίας και βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης, την προσωπικότητα των γιατρών ως προς την επιλογή ειδικότητας, το επαγγελματικό stress κ.ά.