ΧΡΟΝΙΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Καραβάτος Α., Νηματούδης Ι.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 85, σελ. 57

Περίληψη:
Τα συμπτώματα των χρονίων ψυχωτικών (χ.ψ.) μπορούν να υφεθούν και οι ανεπάρκειές τους να βελτιωθούν, αν εκπαιδευτούν κατάλληλα με προγράμματα εκμάθησης ειδικών συμπεριφοριακών και γνωσιακών δεξιοτήτων. Μια τέτοια εκπαίδευση συμβάλλει, όπως το διαπιστώσαμε και από το εγχείρημα της Λέρου, στο να βελτιωθεί η αντίσταση των χ.ψ. στο stress, να μειωθεί η συχνότητα των υποτροπών, να ανασταλεί η περαιτέρω χρονιοποίησή τους. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η ορθολογιστική χρήση των νευροληπτικών και η σταθερή αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Η εξάσκηση στις κοινωνικές δεξιότητες είναι μια αποτελεσματική θεραπευτική τεχνική, της οποίας τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά επί μακρόν και μπορούν να γενικευθούν από τον άρρωστο στις ποικίλες περιστάσεις της καθημερινής ζωής του. Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να γίνεται οπουδήποτε διαμένουν και συχνάζουν οι χ.ψ., σε συνάρτηση τόσο με τις ισχύουσες για τον καθένα ανάγκες και επιθυμίες, όσο και με τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες και καταστάσεις. Η διδασκαλία τους με συμμετοχή και των άλλων μελών της οικογένειας έχει αποδώσει εξαίρετα αποτελέσματα. Στην παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων.