ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Εισηγητές:
Διακογιάννης Ι., Ιακωβίδης Α., Κανδύλης Δ., Ανδρέου Δ., Δήμου Μ., Νικολάου Θ., Λιούρα Θ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000 Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ070, σελ. 70

Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανίχνευση των χρηστών διαφόρων εξαρτησιογόνων ουσιών σε τυχαίο δεΙγμα φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ. Υλικό της έρευνας απετέλεσε δείγμα 469 φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ (γυναίκες : 202, άνδρες: 267) όλων των ετών σπουδών. Οι φοιτητές ερωτήθηκαν αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια εξαρτησιογόνο ουσία από τις παρακάτω και τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν την ηλικία έναρξης της χρήσης.

Οι κατηγορίες των ουσιών ήταν 1) ηρεμιστικά, 2) κανναβινοειδή, 3) αμφεταμίνες 4) κοκαΐνη 5) ecstasy, 6) ηρωίνη, 7) σιρόπια και 8) άλλο.

Από τους 429 φοιτητές που απάντησαν το 2,98% του συνόλου (2,24% των ανδρών και 3,98% των γυναικών) έχει χρησιμοποιήσει ηρεμιστικά χάπια, 17,48% του συνόλου (21,34% των ανδρών και 12,43% των γυναικών) κανναβινοειδή, το 1,06% του συνόλου (1,49% των ανδρών και 0,5% των γυναικών) αμφεταμίνες, το 1,70% του συνόλου, (2,26% των ανδρών και 0,5% των γυναικών) κοκαίνη, το 9,38% του συνόλου (6,74% των ανδρών και 12,93% των γυναικών) σιρόπια - θεωρούμε το αποτέλεσμα αυτό συζητήσιμο, γιατί ίσως δεν έγινε κατανοητό ότι αναφερόμαστε σε χρήση σιροπιών χωρίς ένδειξη για αντιμετώπιση βήχα - και 3,19% του συνόλου (4,49% των ανδρών και 1,5% των γυναικών) κάποια άλλη εξαρτησιογόνο ουσία. Τέλος δεν βρέθηκε κανείς να έχει χρησιμοποιήσει ηρωίνη ή άλλο απιοειδές. Συζητούνται τα επιμέρους ποσοστά ανάλογα με την ηλικία έναρξης χρήσης της κάθε ουσίας.