ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγητές:
Καπρίνης Γ., Σιγάλας Ι., Νηματούδης Ι., Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ.

Ανακοίνωση:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Δημοσιεύσεις:
1. Επιθεώρηση Υγείας, σελ. 21 - 26, Νοέμβριος - Δεκέμβριος, 1996 2. Ιατρικό Βήμα, σελ. 46 -52, Νοέμβριος - Δεκέμβριος, 1996

Περίληψη:
Η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των ιατρικών παρεμβάσεων και ειδικότερα της κλινικής πρακτικής, αποτελεί σήμερα σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ουσιαστικό παράγοντα στη διαδικασία αποδοτικής κατανομής των διατιθέμενων πόρων. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της αξιολόγησης σε περιπτώσεις εισαγωγής ή προώθησης εναλλακτικών μεθόδων περίθαλψης. Η ανάπτυξη εξωνοσοκομειακών δομών παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ( Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ξενώνες Ψυχικής Υγείας, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Συνεταιριστικές Μονάδες κ.α.) μέσα στα πλαίσια της όλης Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια, θέτει έντονα το πρόβλημα της συγκριτικής αξιολόγησης και λειτουργίας των νέων αυτών δομών με την κλασική κλειστή (Νοσοκομειακή) Ψυχιατρική Περίθαλψη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και ως προς το κόστος παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης αυτών. Με τη μελέτη αυτή επιχειρείται η καταγραφή και ανάλυση παραμέτρων που έχουν σχέση με την ποιότητα και το κόστος των ψυχιατρικών υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται σε Ξενώνες Ψυχικής Υγείας για χρόνιους ψυχωτικούς αρρώστους του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου ( Πρόγραμμα ''Λέρος'') και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες παραμέτρους των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ίδιας κατηγορίας αρρώστους σ' ένα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)