ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στρογγυλό Τραπέζι στο 6ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο της Euro-Psy-Rehabilitation με θέμα "LEBENSQUALITAT GEHT VOR", Spa, Βέλγιο, 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1999.

Περίληψη:
Στην εισήγηση αναφέρονται οι μέθοδοι αποιδρυματοποίησης 140 χρονίων ψυχωσικών από παραδοσιακά ψυχιατρικά νοσοκομεία της Ελλάδας για την εγκατάστασή τους σε μεταβατικούς ξενώνες και οικοτροφεία και παρουσίαζονται τα αποτελέσματα από την αλλαγή της ποιότητας ζωής τους με βάση το ερωτηματολόγιο των F. Baker & J. Intagliata.