Υπάρχει κάποια τυπική πορεία της ασθένειας αυτής;

Όχι, αλλά όπως και σε κάθε άλλη πολυπαραγοντική ασθένεια,

έχουν αναπτυχθεί διάφορα υποθετικά μοντέλα για την πορεία της, που εξαρτώνται από την προνοσηρή προσωπικότητα του ασθενούς, τη διάρκεια της νόσησης πριν τη διάγνωση της ασθένειας, από την επικράτηση των θετικών ή των αρνητικών συμπτωμάτων, από το χρόνο έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής, την ανταπόκριση και τη συμμόρφωση σ’ αυτή. Περίπου το 60%με 70% των ασθενών ανταποκρίνονται καλά στην αρχική θεραπεία και επιστρέφουν, μετά τη νοσηλεία, στο σπίτι τους ή ακόμα και στη δουλειά τους με καλό επίπεδο λειτουργικότητας. Δυστυχώς, το 80% ή και περισσότερο αυτών των ασθενών θα υποτροπιάσει μετά από 2 ή 3 χρόνια και η επόμενη ανάρρωση μπορεί να βραδύνει.