Πορεία και Διάγνωση της Σχιζοφρένειας

Ποια είναι η πορεία της σχιζοφρένειας;

Η πορεία της σχιζοφρένειας καθώς και συμπεριφορά του ασθενούς ενδεχομένως

να αλλάζουν από ασθενή σε ασθενή. Είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα που ακολουθεί μεν ένα γενικό σχέδιο αλλά είναι ανεπανάληπτο στις λεπτομέρειές του.

Από μελέτες έχει προκύψει ότι ορισμένοι σχιζοφρενείς ασθενείς επανέρχονται σε φυσιολογικά λειτουργικά επίπεδα και πολλοί άλλοι βελτιώνονται σε σημείο που να μπορούν να ζουν αρκετά αυτόνομα, με τη βοήθεια των κατάλληλων φαρμάκων (μερικές φορές και χωρίς αυτά) και των διάφορων μορφών ψυχοθεραπείας και κοινωνιοθεραπείας. Αυτά ισχύουν για τις μισές περιπτώσεις των ασθενών. Ωστόσο, περίπου το 25% των σχιζοφρενών απαντούν μέτρια στις διάφορες θεραπείες και γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται καθημερινή υποστήριξη στη ζωή τους, ενώ ένα άλλο 25% δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτές. Για τους τελευταίους, απαιτείται μια συνεχής φροντίδα από ειδικά καταρτισμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε κατάλληλες υπηρεσίες και σε κατάλληλες υπηρεσίες και σε κατάλληλες ψυχιατρικές δομές.