Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων στο Οικοτροφείο «ΟΡΦΕΑΣ» της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΝΤΩΝ ΣTOΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΟΡΦΕΑΣ» ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.