ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣTΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 448031/ΥΠ 1 ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.