ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα 18-03-2019 η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης, Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ) κατόπιν της υπ’ αριθμ. 308Α/15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (θέμα 14) απόφαση του Δ.Σ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό...

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη και τον πίνακα.