Μηνιαία Μαθήματα

Μηνιαία Μαθήματα Εμβάθυνσης στην Ειδικότητα :
Εξελιγμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία
Σεπτέμβριος 2016-Ιούνιος 2017
Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

Δείτε το αρχείο σε μορφή PDF