2nd Brain-Storming School

2nd Brain-Storming School
"Ύφεση και Διατήρηση της ύφεσης ως βασικός θεραπευτικός στόχος"

9-11 Μαρτίου 2018
Domotel Neve, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος Πέλλας

Περισσότερα