4ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο

H Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία με στόχο την κάλυψη της αναγκαιότητας για συνεχή εκπαίδευση των ψυχιάτρων στα επίκαιρα θέματα κλινικής ψυχοφαρμακολογίας,

Διήμερο bazaar 17 και 18 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό συμβούλιο, οι εργαζόμενοι  και τα μέλη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης και Αποκατάστασης  (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.),