Εισηγητές:
Χρυσικού Ε., Κανδύλης Δ., Ασπραδάκης Κ., Φωκάς Κ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
15ο πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 29 Απριλίου - 3 Μαϊου, 1998

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΕΑ024, σελ. 158

Περίληψη:
Τα τελευταια 15 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα δράσεις και ενέργειες για το ξεπέρασμα των επιπτώσεων της μακροχρόνιας νοσηλείας σε παραδοσιακούς ψυχιατρικούς θεσμούς. Η δημιουργία, με το πρόγραμμα Λέρος, ξενώνων χρονίων ψυχωτικών συνέβαλλε προς την κατεύθυνση αυτή και έχει αποκτηθεί μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία γύρω από τη λειτουργία αυτών των μονάδων ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Το θεραπευτικό έργο που συντελείται στις μονάδες αυτές συναρτάται και με την αρχιτεκτονική του χώρου τους. Η αρχιτεκτονική της οργάνωσής τους απαιτεί την ύπαρξη χώρων ζωής, δράσης, δημιουργίας, φιλοξενίας και φροντίδας για άτομα που υποφέρουν από μικρές ή μεγάλες διαταραχές και ελλείματα του συναισθήματος, της αντίληψης, του προσανατολισμού, της επικοινωνίας και του αισθήματος ασφάλειας, που όμως δεν έπαψαν να είναι μοναδικά ανθρώπινα υποκείμενα. Ποια λοιπόν πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής οργάνωσης των μονάδων ψυχοκοινωνικής επανένταξης και ειδικότερα των ξενώνων ώστε οι εκεί διαμένοτνες να αισθάνονται ασφαλείς, να ζουν αυθεντικά και να προάγεται η κοινωνικοποίησή τους. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ανακοίνωσής μας βασισμένο στις εμπειρίες από την 8χρονη λειτουργία ενός ξενώνα χρονίων ψυχωτικών.

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ

Εισηγητές:
Ασπραδάκης Κ., Παπαδημητρίου Χ., Βαρτζόπουλος Δ.,Γεωργίου Γ., Νάνου Γ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΓεροντολογΙας - Γηριατρικής, Αθήνα, 21 - 22 Ιανουαρίου, 2000

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, σελ. 62

Περίληψη:
Βάσει στοιχειών του Εθνικού Ινστιτούτου υγειάς και Ιατρικής Έρευνας της Γαλλίας, (10ης χώρας της Ευρώπης, ως προς τους θανάτους από αυτοκτονία), το 30% των θανάτων από αυτοκτονία αφορούν άτομα άνω των 60 ετών. Η θνησιμότητα από αυτοκτονία ανά 100.000 άτομα βρίσκεται, όσον αφορά το ανδρικό φύλο, στο 38,3 για την ομάδα ηλικιών 45 - 54 ετών στο 56,3 για την ομάδα από 65 - 70 ετών και στο 80,5 για την ομάδα από 75 - 84 ετών. Η συσχέτιση της αυτοκτονίας με την συναισθηματική ή την κοινωνική απομόνωση εΙχε προ πολλού επισημανθεί από τον Durkheim (κοινωνιολογικές θεωρίες ως αυτοκτονία). Στους ηλικιωμένους, η φθίνουσα κατάσταση της σωματικής τους υγείας, η μοναξιά, η επιθυμία θανάτου ως εκ της κατάθλιψής τους καιη χρησιμοποιημένη μέθοδος, δυσκολεύουν, τη διάγνωση ενώ οι επώδυνες αρρώστιες με την συνακόλουθη συχνά λειτουργική ανικανότητά τους και οι αναπηρίες, ενισχύουν την αποφασιστικότητα του αυτόχειρα. Η ανάπτυξη των ιατροκοινωνικών δομών, η εκπαίδευση των ιατροκοινωνικών γιατρών, η ευαισθησία και η αγωγή κοινότητας ως και η συνδυασμένη φαρμακοθεραπεία- ψυχοθεραπεία, θα μειώσουν τη συχνότητα του κοινωνικού φαινόμενου της αυτοκτονίας στους ηλικιωμένους.

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Δρόσος Α., Τούσινα Α.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 48, σελ. 44 - 48, 1994

Περίληψη:
Το Νοσοκομείο Ημέρας (Ν.Η.) αποτελεί, για την τομεοποιημένη ψυχιατρική περίθαλψη, μια πολυδύναμη θεραπευτική μονάδα, που το ημερήσιο θεραπευτικό της πρόγραμμα τείνει προς την προοπτική της ταχύτερης κατά το δυνατόν, κοινωνικής επανένταξης του σχιζοφρενούς, με το να προσαρμόζεται σε λειτουργικά (ωρολογιακά και χρονικά) πλαίσια εναρμονισμένα με συγκεκριμένες ανάγκες της ψυχοπαθολογίας των ασθενών που εκάστοτε φιλοξενεί. Η ύπαρξη ενός πλαισίου ημερήσιων και εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων που κατατέμνουν το χρόνο είναι απαραίτητη στη θεραπευτική αντιμετώπιση των σχιζοφρενών. Στο Ν.Η. επιδιώκεται όλοι οι χρόνοι να είναι πλήρεις από θεραπευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες προκειμένου να περιορισθεί ο κίνδυνος της χρονιοποίησης του αρρώστου από μια εγκύστωσή του στην ιδρυματική απραξία χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η ανάγκη των ψυχωτικών για ελεύθερο και κενό χρόνο. Στην ανακοίνωσή μας εκθέτουμε τις εμπειρίες μας για τη διαχείριση του χρόνου στο Ν.Η. Πιστεύουμε ότι ενώ ο θεσμός αυτός δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ανάγκες των σχιζοφρενών για την αποφυγή της χρονιοποίησής τους, εν τούτοις, μπορεί να τους οδηγήσει σε μια ορθή αντίληψη και κατάλληλη διαχείριση του χρόνου που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε παραπέρα θεραπευτική προσέγγισή τους.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομεί", Συμπόσιο με θέμα: "ΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ", Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Ιανουαρίου, 2005.

Περίληψη:
Το κίνημα των ενδιάμεσων δομών εντάσσεται στο πλαίσιο της αποϊδρυματοποίησης, που εκφράζεται σαν ο προοδευτικός μαρασμός του παραδοσιακού μηχανισμού ψυχιατρικής περίθαλψης και καταγγέλλει τον αλλοτριωτικό και ιατρογόνο χαρακτήρα του ψυχιατρικού ιδρύματος καθώς ανακαλύπτει σ' αυτό, πλην των άλλων, ένα φορέα χρονιοποίησης. Στην εισήγηση γίνεται αναφορά στο ιστορικό της ίδρυσης των ενδιαμέσων δομών στην Ελλάδα και στα σημερινά τους λειτουργικά, δομικά και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από την μελέτη της συνόλης λειτουργίας τους προκύπτει ότι η ύπαρξή τους δεν αποτελεί εχέγγυο του κλεισίματος των ασύλων και της ανατροπής της ασυλιακής λογικής. Έτσι θα πρέπει να φροντίσουμε να αποφύγουμε τη μετατροπή των ήδη υπαρχουσών ενδιαμέσων δομών σε κλειστές μονάδες νοσηλείας, κοινωνικά απομονωμένες, όπου σίγουρα οι άρρωστοι θα παλινδρομούν, όπου η εξάρτησή τους από την κρατική πρόνοια-περίθαλψη θα διαιωνίζεται. Ακόμη πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη πρακτική που θα επιτρέψει να μην πνιγεί ο ιατρικός και κοινωνικός χαρακτήρας των προβλημάτων των ψυχικά ασθενών σε μια τεχνητή εθνική ιδεολογία ειδικών.( λογιστών, διαχειριστών ανθρωπίνων πόρων) Τέλος επισημαίνεται ότι με τη σημερινή τροπή των πραγμάτων, σχετικά με τη λειτουργία τους, οι ενδιάμεσες δομές τείνουν να είναι εναλλακτικές λύσεις του κοινωνικού ελέγχου και όχι εναλλακτικές στον κοινωνικό έλεγχο.)

Εισηγητές:
Νηματούδης Ι., Πούλιος Κ., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 195, σελ. 112 Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών των Ξενώνων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος "Λέρος", όχι μόνον ως προς τις κατευθύνσεις της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας ζωής των φιλοξενουμένων, αλλά και σε συσχέτιση με το κόστος λειτουργίας τους. Το κόστος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν απασχολεί συχνά τους επαγγελματίες του χώρου, παρ' όλο που αποτελεί σήμερα μια ουσιαστική παράμετρο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των αναλόγων υπηρεσιών. Επιχειρείται σύγκριση των μεγεθών (ποιοτικών και ποσοτικών) με τα αντίστοιχα μεγέθη μιας κλινικής του Κ.Θ.Λ. και μιας του Ψ.Ν.Θ. Συζητείται αφ' ενός η διαπιστούμενη καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών των Ξενώνων και αφ' ετέρου το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας των Ξενώνων συγκριτικά με τα δυο ψυχιατρικά νοσοκομεία.

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΣ"
στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994 Αναφορά: σελ. 43 προγράμματος Συνεδρίου

Περίληψη:
Αναφέρονται κατ' αρχήν κάποια ιστορικά στοιχεία από τη δημιουργία του θεσμού στην Ελλάδα και ακολούθως καταγράφονται οι ελπίδες που γεννήθηκαν με τη δημιουργία του.Ακολουθεί μια αναφορά σε μια σειρά διαπιστώσεων, προβληματισμών σχετικών με τη λειτουργία και την ευδοκίμηση του θεσμού. Τέλος, συνοπτικά περιγράφονται ο ρόλος της ψυχιατρικής κλινικής σ' ένα γενικό νοσοκομείο, ιδιαίτερα στα πεδία της συμβουλευτικής - διασυνδετικής Ψυχιατρικής και οι κίνδυνοι ακύρωσης του νέου θεσμού από τις αντιστάσεις του προσωπικού του νοσοκομείου, την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου, αλλά και τις ελλείψεις ικανού και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Καπρίνης Στ.

Ανακοίνωση:
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 24 Οκτωβρίου, σελ . 37, 1996

Περίληψη:
Το άρθρο αυτό αποτελεί ευρεία περίληψη της υπ' αρίθμ. 93 ανακοινώσεώς μας στο Xth World Congress of Psychiatry, Μαδρίτη,23 - 28 Αυγούστου, 1996

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΘΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ - ΑΥΡΙΟ

Εισηγητές:
Καπρίνης Γ., Κανδύλης Δ. (επιμελητές έκδοσης)

Έκδοση της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ, Θεσσαλονίκη, Αύγουστος, 1992

Περίληψη:
Αποτελεί τον απολογισμό της διετίας της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον Κανονισμό 815/84, στην ιστορία του, στην αρχική εφαρμογή του, στην αναστολή της εφαρμογής του και στις επιτυχείς ενέργειες για την άρση της αναστολής. Περιγράφονται οι υπάρχουσες δομές ψυχιατρικής περίθαλψης και δίδονται, με αναλυτικούς πίνακες, όλα τα στοιχεία που αποτυπώνουν την σημερινή εικόνα της καταστάσεως στη χώρα μας. Σ' ένα επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στο σχεδιασμό της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και γίνεται εκτενής περιγραφή του "προγράμματος Λέρος" και της νομοθετικής αναμόρφωσης (Νόμος 2071/92) των θεμάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία. Στο παράρτημα υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα υλοποίησης της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, όπως επίσης πολυάριθμοι πίνακες και χάρτες που δείχνουν με ακρίβεια ποιες ψυχιατρικές δομές ιδρύονται και σε ποιες ακριβώς περιοχές. Τελευταία παρατίθεται η έκθεση της επιτροπής των εκτιμητών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ οι φωτογραφίες, που παρατίθενται στο τέλος, εικονογραφούν την επιτυχημένη, μέχρι σήμερα πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.